HÀNG THỦY SẢN TƯƠI

Hiển thị:
Trang

1. Tôm sú Đông lạnh
I. Đặc điểm Tôm Sú Đông lạnh 1. Đặc điểm bên ngoài Tôm c&oac..
Báo giá bán buôn
2. Mực trứng
I. Đặc điểm mực trứng 1. Đặc điểm bên ngoài Mực trứng là loại mực nhỏ chỉ d&ag..
Báo giá bán buôn
3. Cá Ngừ
I. Đặc điểm cá ngừ 1. Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm nhận dạng của cá ngừ ..
Báo giá bán buôn
4. Mực ống
I. Đặc điểm mực ống 1. Đặc điểm bên ngoài Mực ống có phần thân và..
Báo giá bán buôn
5. Cá Hố (Trichiurus muticus hay Trichiurus lepturus)
I. Đặc điểm cá hỗ cắt khúc 1. Đặc điểm bên ngoài Cá Hố cò..
Báo giá bán buôn
6. Bề bề thịt
I. Đặc điểm của cá bề bề 1. Đặc điểm bên ngoài của bề bề Thân mìn..
Báo giá bán buôn
6. Bề bề thịt
I. Đặc điểm của cá bề bề 1. Đặc điểm bên ngoài của bề bề Thân mìn..
Báo giá bán buôn
7. Cá hồng phèn một nắng
I. Đặc điểm cá Hồng Phèn 1. Đặc điểm bên ngoài Cá hồng phè..
Báo giá bán buôn
7. Cá mú một nắng
I. Đặc điểm của cá mú 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài của cá m&uacut..
Báo giá bán buôn
8. Mực Lá
I. Đặc điểm mực lá 1. Đặc điểm bên ngoài Vây dày, rộng, hì..
Báo giá bán buôn
8. Trichiurus lepturus ( Cá Hố)
1. Range and habitat Largehead hairtails are found worldwide in tropical and temperate oceans. In t..
Báo giá bán buôn
9. Mực một nắng Cô Tô
I. Đặc điểm mực 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài Mực một nắng còn nguyên lớp..
Báo giá bán buôn
910. Cá nục một nắng lột da
I. Đặc điểm cá nục 1 nắng lột da 1. Đặc điểm bên ngoài Cá nục l&ag..
Báo giá bán buôn
911. Tôm He một nắng
I. Đặc điểm tôm he 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài Thịt tôm chuyển mà..
Báo giá bán buôn
912. Bạch tuộc nguyên con
I. Đặc điểm bạch tuộc 1. Đặc điểm bên ngoài Màu sắc xám nhẹ của bạch tu..
Báo giá bán buôn
Hiển thị từ 1 đến 15 của 23 (2 Trang)