HÀNG THỦY SẢN TƯƠI

Hiển thị:
Trang

1. Cá đù một nắng
I. Đặc điểm của cá đù 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài của cá đ&ugrav..
Báo giá bán buôn
2. Cá mú một nắng
I. Đặc điểm của cá mú 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài của cá m&uacut..
Báo giá bán buôn
3. Bề bề thịt (300g)
I. Đặc điểm của cá bề bề 1. Đặc điểm bên ngoài của bề bề Thân mìn..
Báo giá bán buôn
4. Bề bề thịt 500g
I. Đặc điểm của cá bề bề 1. Đặc điểm bên ngoài của bề bề Thân mìn..
Báo giá bán buôn
5. Cá bạc má
I. Đặc điểm của cá Bạc má 1. Đặc điểm bên ngoài là một loà..
Báo giá bán buôn
6. Mực trứng Cô Tô (500g)
I. Đặc điểm mực trứng 1. Đặc điểm bên ngoài Mực trứng là loại mực nhỏ chỉ d&ag..
Báo giá bán buôn
7. Mực ống Quảng Ninh
I. Đặc điểm mực ống 1. Đặc điểm bên ngoài Mực ống có phần thân và..
Báo giá bán buôn
8. Mực Lá
I. Đặc điểm mực lá 1. Đặc điểm bên ngoài Vây dày, rộng, hì..
Báo giá bán buôn
9. Mực một nắng Cô Tô
I. Đặc điểm mực 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài Mực một nắng còn nguyên lớp..
Báo giá bán buôn
910. Cá nục một nắng lột da
I. Đặc điểm cá nục 1 nắng lột da 1. Đặc điểm bên ngoài Cá nục l&ag..
Báo giá bán buôn
911. Tôm He một nắng
I. Đặc điểm tôm he 1 nắng 1. Đặc điểm bên ngoài Thịt tôm chuyển mà..
Báo giá bán buôn
912. Bạch tuộc nguyên con
I. Đặc điểm bạch tuộc 1. Đặc điểm bên ngoài Màu sắc xám nhẹ của bạch tu..
Báo giá bán buôn
913. Cá Hố cắt khúc
I. Đặc điểm cá hỗ cắt khúc 1. Đặc điểm bên ngoài Cá hố có..
Báo giá bán buôn
914. Thịt càng ghẹ đông lạnh
I. Đặc điểm thịt càng ghẹ 1. Đặc điểm bên ngoài Thịt càng ghẹ mang m&ag..
Báo giá bán buôn
915. Tôm Mangrove Đông lạnh
I. Đặc điểm Tôm Mangrove Đông lạnh 1. Đặc điểm bên ngoài Tôm c&oacu..
Báo giá bán buôn
Hiển thị từ 1 đến 15 của 23 (2 Trang)